Pribatutasun-politika

Jakinarazten dizugu borondatez ematen dizkiguzun datu pertsonalak, web orriko inprimakien bidez, Cervezas Brew and Roll SLk (helbidea: CTRA) erabiliko dituela. BELASKOAIN N 2, 31190 PATERNAIN, NAFARROA, ESPAINIA, Datu Pertsonalak Babesteko arloan indarrean dagoen legerian eskatzen diren segurtasun neurriak betetzen dituena. Zure datuak eman dizkiguzun web orrian ezarritako inprimaki bakoitzean azaldutakoa da tratamendu horren helburua.

Emandako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharren bat dagoen kasuetan izan ezik, eta beren eskaerari erantzuteko behar den denboran gordeko dira, baldin eta kontrakorik adierazten ez badigute ezeztatzeko eskubidea erabiliz, edo legezko betebeharrak betetzeko behar den denboran.

Brew and Roll SL garagardoek ez dute inolako “profilik” egingo, emandako informazioan oinarrituta. Ez da erabaki automatizaturik hartuko profilen arabera.

Halaber, Cervezas Brew and Roll SLk datuak ezeztatu edo zuzenduko ditu, zehaztasunik gabeak, osatugabeak edo bere helbururako beharrezkoak ez direnean, Datu Pertsonalak Babesteko arloan indarrean dagoen legerian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Kontrakoa adierazten ez digun bitartean, ulertuko dugu zure datuak ez direla aldatu, edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula eta aldeen arteko harremana leialtzeko baimena dugula.

Erabiltzaileak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko, datuak eramateko eta, tratatu beharreko datuei dagokienez, erabaki indibidualizatuak edo automatizatuak hartzen ez badira, tratamenduaren erantzuleari jakinarazi ahal izango dio lehen aipatutako helbidean, edo posta elektronikoz info@cervezasbrewandroll.com helbidera, NANaren kopia edo baliokidea erantsiz. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez baduzu, erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzan. Agintaritza hori Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da, eta harremanetarako datuak helbide honetan daude eskuragarri: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

Cervezas Brew and Roll SLk behar diren neurri teknikoak, antolamendukoak eta segurtasunekoak hartzen ditu, Datu Pertsonalak Babesteko arloan indarrean dagoen araudiaren arabera. Hala ere, ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan eragin ditzaketen aldaketek eragindako kalte-galerengatik.

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera, zure baimena eskatzen dugu zuretzat interesgarritzat jotzen ditugun publizitate-komunikazioak posta elektronikoz edo antzeko beste edozein bide elektronikoren bidez egiteko.